Novembar 14 2017 0Comment
FIS pokrenuo implementaciju međunarodnog standarda HACCP

FIS pokrenuo implementaciju standarda HACCP-a

S ciljem da svojim potrošačima hrane ponudi najbolje, poduzeće FIS d.o.o. je u sektore koji posluju s hranom, pokrenulo implementaciju standarda HACCP-a.

HACCP predstavlja sustav kontrole zdravstvene ispravnosti hrane u svim fazama procesa njene proizvodnje, pripreme i distribucije. Zasniva se na preventivnom pristupu, što doprinosi smanjenju rizika po zdravlje potrošača.

Seminar i edukacija uposlenika na temu „ HACCP standard i njegova implementacija“, provedena je u kongresnoj dvorani sportsko-rekreacijskog kompleksa EKO FIS Vlašić.

Radne grupe svih poslovnica poduzeća FIS, u edukaciji i implementaciji zahtjeva HACCP standarda, vodila je ekspert za standarde, okoliš, hranu i vodu Esada Nuhbegović, ispred Udruženja konsultanata “SINERGIJA”, u suradnju s poduzećem FIS Professional.

Implementacijom ovog međunarodnog standarda, uspostavljena je Politika zdravstvene ispravnosti hrane, koja je ujedno i dokaz provođenja zakonske regulative i brige o zdravlju potrošača.

Politika zdravstvene ispravnosti hrane - FIS d.o.o.