Ciljevi

Profesionalci za higijenu

  • papirna konfekcija
  • sredstva za čišćenje, dezinfekciju i sanitaciju
  • savjetodavna usluga i izrada planova čišćenja u skladu HACCP principima
  • strojevi i oprema za čišćenje i sanitaciju
  • servisna podrška, popravka i održavanje strojeva iz našeg asortimana