Bazeni

Belchlor

Sredstvo za dezinfekciju bazenske vode na bazi Belchlornatrijum hipoklorita. Pogodan za ručno i automatsko doziranje. Dugogodišnja svjetska iskustva u pripremi i tretmanu vode potvrđuju da je natrijum hipoklorit nezamjenljivo sredstvo u toj oblasti. Standardna dezinfekcija klorom ne samo da uništava bakterije, već odstranjuje i neisfiltrirane nečistoće organskog porijekla zahvaljujući svom oksidacijskom svojstvu.

Klorni preparati imaju svojstvo rezistencije, što znači da nakon svog prvotnog dezinfekcijskog djelovanja, određena količina slobodnog klora ostaje u vodi do potpune potrošnje ili razgradnje.

Pakiranje:

 • SB10001 – kanistar 10 lit.
 • SB10003 – kanistar 30 lit.

Belminus

Sredstvo za snižavanje pH vrijednosti vode. Da bi se Belminususpješno izvršila dezinfekcija bazenske vode, neophodno je dovesti pH vrijednost u optimalno područje cca 7. Osim toga, ovo pH područje je idealno za kupače, materijal od kojih je izgrađen bazen i instalisanu filtersku i mjernu opremu.

Kod pH vrijednosti iznad 7,6 dolazi do rapidnog smanjenja efikasnosti dezinfekcijskog sredstva što sa svim ostalim negativnim efektima bitno smanjuje kvalitetu vode, što upućuje na izuzetnu važnost praćenja pH vrijednosti vode. Redovna upotreba sredstva BelMinus u velikoj mjeri sprječava stvaranje kamenca na podu i zidovima bazena i na dijelovima filterske i mjerne opreme.

Pakiranje:

 • SB10009 – boca 1 lit.
 • SB10010 – kanistar 30 lit.

Belalgin

Kod dužeg perioda toplog vremena, velikog broja Belalginkupača i visoke temperature vode, kao i kod dužih intervala kišnog vremena, dolazi do idealnih uslova za stvaranje algi od kojih su najčešće zelene alge. Taj problem se manifestuje u vidu zelene bazenske vode, a voda poprima neugodan miris.

BelAlgin se koristi u pripremi bazena prije prvog punjenja vodom, a u toku sezone se koristi preventivno da ne bi došlo do stvaranja algi. U slučaju da dođe do stvaranja algi, zbog propusta u tretmanu vode, BelAlgin je u stanju iste neutralisati zahvaljujući izraženom biocidnom svojstvu.

Pakiranje:

 • SB10000 – boca 1 lit.

Belkris

Sredstvo koje preventivno djeluje na sprječavanje Belkrisstvaranja svih vrsta gljivica, a osim toga vodi daje kristalnu prozirnost koja potvrđuje visok kvalitet bazneske vode, što stvara sigurnost i povjerenje kod kupača.

Pakiranje:

 • SB10008 – boca 1 lit.

Belfloc

U vodi se tokom vremena, i sa prisustvom večeg broja Belflockupača, koncentrira veća količina otopljenih organskih mikro čestica. Voda poprima neprijatan mliječni izgled. Kako se radi o mikro česticama koje su premale da bi se sakupile filterom, potrebno ih je zgrušati dodatkom sredstva za flokulaciju.

BelFloc ima osobinu da mikro čestice organskih nečistoća veže jedne jedne za druge, tako da jedan dio njih pada na dno bazena odakle ih je potrebno usisati, a drugi dio preko skimera ili prelivnih kanala odlazi na filter gdje se zadržavaju. Ispiranjem filtera se odstrane. Upotreba BelFloc-a kod pješčanih filtera je neizbježna jer izuzetno pomaže pri filtraciji vode i produžava vijek trajanja filterske mase.

Pakiranje:

 • SB10007 – boca 1 lit.

Belchlor Tabs

Dezinficijens u obliku tableta sa sadržajem 90% Belchlor tabsaktivnog klora.
Tablete od 20 i 200 grama, sporo i ravnomjerno se otapaju, te su pogodne za dugotrajnu dezinfekciju vode. Pogodne za kloriranje malih bazena, koriste se pomoću plutače ili skimera.

Sadrži UV stabilizator klora, čime se produžava vijek trajanja u vodi.
Ne utiče na pH vrijednost vode kao ni na tvrdoću vode.

Pakiranje:

 • SB10005 – 1 kg. ( tablete od 20 gr.)
 • SB10006 – 1 kg. ( tablete od 200 gr.)

Belmuti Tabs

Iz kombinacije kemijskog sastava proizilazi Belmulti tabsmultifunkcionalno djelovanje:

 • Aktivni klor – dezinfekcija vode
 • Algicid – sprječava stvaranje algi
 • Flokulant – omogućava taloženje i poboljšava filtraciju
 • Stabilizator – stabilizuje klor od uticaja UV zraka

Tablete od 20 i 200 grama, sporo i ravnomjerno se otapaju, te su pogodne za dugotrajnu dezinfekciju vode. Pogodne za kloriranje malih bazena, koriste se pomoću plutače ili skimera.

Ne utiče na pH vrijednost vode kao ni na tvrdoću vode. Zbog kombinacije sastojaka pogodne su za kompletan tretman vode.

Pakiranje:

 • SB10012 – 1 kg. ( tablete od 20 gr.)
 • SB10013 – 1 kg. ( tablete od 200 gr.)

Phenol Red

Tableta za testiranje pH vrijednosti bazenske vode.

Pakiranje:

 • SB10015 –tabla 10 kom.

DPD

Tableta za testiranje koncentracije klora kod bazenskih voda.

Pakiranje:

 • SB10014 – tabla 10 kom.

Pool tester set

PVC tester pH vrijednosti i koncentracije klora. Set uključuje i po jednu tablu potrebnih tableta.

Pakiranje:

 • SB10018 – 1 kom.